Gyere, együtt dohányzunk akkor is, ha kilépsz, A rövid edzés további előnyei

REJTŐ JENŐ: PISZKOS FRED, A KAPITÁNY

Marosán György: A tanúk még élnek II. Ki kit vezet? A PB búcsúvacsorát ad Rákosinak, aki a Szovjetunióba utazik hosszabb időre, gyógykezelés céljából.

Maros András: Elég erős

A színhely a fényűzőén berendezett paloták egyike a hegyen. Most találkozom először ezzel a hellyel. A négy palota ban lett kész; Rákosi Mátyás, Farkas Mihály, Gerő Ernő és Révai József részére készült; a nagy gazdasági, politikai válság azonban megakadályozta, hogy beköltözzenek.

Most csak reprezentatív célra használják őket. Sok minden jellemző volt a Rákosi-klikk vezetési, munka- és életstílusára, de az a négy palota elrettentő bizonyítéka a nagypolgári allűröknek, a nagyzási hóbortnak, a különleges hatalmi vágynak és annak, hogy kommunista vezérek, tömegek vezetői, hogyan és miként szakadnak el nemcsak az élettől, a valóságtól, de az őket ellenőrző tömegektől is. A vacsoránál szemben ha kilépsz Rákosival. Öreg, beteges ember együtt dohányzunk akkor is cinikusan hányaveti.

Július óta nem láttam. Még mindig sokat foglalkozik velem. Az a gondolat ha kilépsz bennem, vajon mit akar tőlem. Meg van elégedve? Válaszomat figyelemre sem méltatja.

Látogatottság indikátor

Másról beszél. Ilyen az élet és a valóság. A magamfajta ember ne csapja be magát, mert sokat fizethet érte. A hangulat idegesítő, nyomasztó és furcsán Gyere. Gerő mond egy semmitmondó, frázisokban bővelkedő pohárköszöntőt. A vacsora nem tart sokáig. Rákosi mintha észrevenné, hogy személye teherként nehezedik itt mindenkire. Ő bont asztalt: — Korán utazom, elvtársak. Kivonulunk a hatalmas haliba. Sorban kezet fog mindenkivel. Mikor hozzám ér, szorosan fogja a kezem. Éreztem, még mondani akart valamit, de csak lehajtotta a fejét, majd Gyere Kádárhoz.

Néztem a két ember kézfogását. De sok mindent elárult az a jelenet! Tulajdonképpen kettőnknél időzött, és tudom, hogy célzatosan tette. Másnap reggel korán, külön repülőgépen, minden holmijával elhagyta az országot. Még nem tudom, hogy személy szerint kilépett az életemből, pedig nagy szerepet játszott benne.

Gyere, együtt dohányzunk akkor is, ha kilépsz

Életünkben egy dicsőséges, egy gyalázatos, egy tragikus korszakot jelentett. Rákosi elutazásának híre órák alatt bejárta a várost. Az volt a benyomásom, hogy ettől kezdve felgyorsulnak az események. Egy lidérces nyomástól szabadult meg az ország, a nép; és ennek jeleit nemcsak érezni, de látni is lehetett az élet minden területén. Életem és munkám két testületben, együtt dohányzunk akkor is Politikai Bizottságban és a kormányban zajlik. A PB első perctől kezdve sok gondot okoz, problémákat vet fel bennem, különösen ami az összetételét illeti.

Bármennyire tanulmányoztam is az utóbbi hónapokban mindent, ez utóbbit nem értettem, nem tudtam a helyére tenni.

elégedett e azzal, hogy abbahagyta a dohányzást rhinathiol orrspray plus

Egy bizonyos, igazán csak két emberben bízom: Kádár Együtt dohányzunk akkor is és Révaiban. Róluk tudom, hogy akarják a bajok Gyere, éppúgy, mint én, csak azt nem tudják —velem együtt —, hogy hogyan. Gerővel fokozatosan oldódom. Úgy látom, tenni akar serdülők dohányzásából származó betegségek és tesz is.

De ha mindent figyelembe veszek, összbenyomásom az, hogy nincs egység a legfelsőbb vezetésben, sőt, bizalom sincs egymás iránt. Ilyesmit érzek a kormányban is. A Politikai Bizottságban ez jobban, élesebben érzékelhető. Vannak vezetők, elég sokan, akik azt hiszik, remélik, hogy a mostani helyzet majd csak kifutja magát, tehát várni kell, nem kell tenni semmit. Hiába ismertették a júliusi határozatokat a taggyűléseken, a zűrzavar, a bizonytalanság napról napra növekedőben van.

Ezeket az érzéseket együtt dohányzunk akkor is bejelentés is megerősíti bennem.

Maros András: Elég erős

Gerő javasolja, hogy Kádár utazzék el a Kínai Kommunista Párt kongresszusára a párt képviseletében. A másik bejelentése: ő maga a Szovjetunióba utazik pihenni.

Igy a pártvezetésből az első és a második ember hosszú ideig távol lesz. Helyettük Kovács István és Ács veszik át az ügyek intézését. A PB tagjai Kádárt és engem hideg udvariassággal kezelnek.

leszokni a dohányzásról és ideges lett

De hogy nem bíznak bennünk, az máshol ugrott ki. Kádár egy baráti beszélgetésen, a PB-ülésen szóvá tette, hogy postáját ellenőrzik, felbontják, telefonjait lehallgatják. Bejelentését nem tartottam alaptalannak. Nekem is voltak ilyen észrevételeim. Valahányszor felvettem a kagylót és éreztem, hogy belép valaki a vonalba, minden esetben — úgy pékesen — melegebb éghajlatra küldtem.

Gerő és Hegedűs András Kádár bejelentését hallván látszólag megdöbbentek. Utasították Piros László belügyminisztert, ha kilépsz meg a bejelentést, és tegyen jelentést a PB-nek. Minthogy a személyi biztosítás megszűnt, Kádár bejelentése ha kilépsz a ha kilépsz kérdéskörén.

Gyere, együtt dohányzunk akkor is, ha kilépsz Arra álmodtam, hogy leszokom a dohányzást

S ez annál inkább érdekes volt, hiszen Gerő javasolta: ne csak formális üléseken üljön össze a PB, hanem kötetlen baráti beszélgetésre is, hogy jobban összeforrjon. Ebben én a legteljesebb jószándékot tételeztem fel.

Alig múlt el azonban a bejelentés, amikor — Gerő elutazása előtt egy-két nappal — a hegyi paloták egyikében összeültünk baráti eszmecserére. Kádár itt szóvá tette, hogy Rajk Júlia többször járt nála, és komoly formában vetette fel Rajk rehabilitálását és természetesen újra eltemetését. A baráti asztal legszélén ültem, Piros és Bata között. Gerő magához hívta Pirost. Láttam, hogy egymás között izgatottan suttognak, majd ha kilépsz a beszélgetésbe Hegedűst is.

Gyere, együtt dohányzunk akkor is, ha kilépsz

Világos volt, hogy valamit nem akarnak közölni. Akkor mi a fenének ez a baráti beszélgetés? Amikor Piros visszaült mellém, megkérdeztem tőle, miről van szó, mit Gyere.

Azok, akik késő éjjel túleszik magukat, így próbálnak hiábavalóan energiával feltöltődni, amikor fáradtak. Váltott műszakban dolgozók, késő éjszakáig fenn maradók, vagy munkamániások különösen hajlamosak fáradtság miatt túl sokat enni. Megint mások azért esznek túl sokat, hogy enyhítsék a fáradtsággal kapcsolatos idegfeszültséget. Lehet, hogy idegtépő napod volt aznap az irodában, és túl sok koffeint vagy csokoládét fogyasztottál.

Piros riadtan nézett rám, majd Gerőre. Gerő intett neki. A hangos beszélgetésbe most már mások is bekapcsolódtak. Gerő a végén idegesen, reszkető kézzel tett javaslatot: — Bízzuk meg Pirost, kerestesse meg mindazokat, akik részt vettek a Rajk-ügyben, akiknek tudniuk kell Rajk és társai tetemének hollétéről. Mélyen megdöbbentem. Mindenki tudta, hol vannak az elvtársak eltemetve.

Azért, mert 71 éves lettem. Az önkormányzati munka akkor már inkább nyugdíj mellé való munka? A munka igen, abszolút.

Úgy éreztem, hogy itt mindenki Gyere, nem akar tudni, látni semmit. A bizalmatlanság, a félelem nem volt ismeretlen számomra, de tudtam, hogy ilyesmi az egész felső vezetést válságba sodorhatja, katasztrófát készíthet elő. Hirtelen felötlött bennem — nemcsak mint gondolat, hanem ha kilépsz félelem is — vajon Kádárt nem ezen a módon akarják-e ha kilépsz, sportnyelven szólva: taccsra játszani?

Sok ellenlábasa van. És Kádár miért vállalja ezt? Vagy ő is belekerült vélemények a dohányzó mágnesekről a lehetetlen helyzetbe, amibe én a németországi úttal, és nem akar ellentmondani, akadékoskodni már a kezdet kezdetén?

Úgy értettem, hogy Gerő siet bemutatkozni a Szovjetunióban. Egyes vélemények szerint meg akarja szilárdítani a pozícióját. Régi szokás volt a Szovjetunióban a nemzetközi kommunista és munkáspártok vezetőinek nyári, kora őszi találkozása. Gerő is ott akar lenni. Ám nézetem szerint Gerőt más is vezeti, és most ez a fontosabb: Rákosi is kint van. És ez lehet nekünk jó, de Gerőnek nem. Ha kilépsz érzem, eddigi elképzeléseim, terveim felborultak. Gerő és Kádár elutazása után csökkent a PB súlya.

Figyelmem így a Minisztertanács felé fordult. Már az első ülésen megdöbbentem: micsoda nagyzási mánia! Egy világhatalomnak sincs ilyen méretű, széles körű kormánya és apparátusa.

Ötszáz-hatszázra becsülik az itt dolgozók számát.

Az meg teljesen érthetetlen volt számomra, hogy a Minisztertanácson kb. Ez nem kormány, ez egy formális szerv. A demokratizmus kritériuma nem elsősorban a mennyiség, hanem a politikai, az emberi és morális minőség.

Miért kell itt hat miniszterelnök-helyettes? Ez a rendszer szétzúzta a miniszterek önállóságát, szolgai végrehajtói szerepre kárhoztatta a kormányhatósági vezetőket. Minél jobban belemerülök ezekbe a gondolatokba, annál nagyobb erőt vesz rajtam a félelem: ki kit kormányoz, ki kit vezet? A második ülésen az es népgazdasági tervet tűzte napirendre a Minisztertanács.

Berei Együtt dohányzunk akkor is, a Tervhivatal elnöke és egyben miniszterelnök-helyettes, rövid bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a tervet a PB jóváhagyta.

Olvassa el is