A dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése.

Megelőző orvostan és népegészségtan | Digitális Tankönyvtár

Az egészségfejlesztés alapjai Az egészségfejlesztés health promotion mint szakkifejezés mintegy három évtizede jelent meg az egészséggel foglalkozó szakirodalomban. Megjelenése egybeesett azzal a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése mozgalommal, amelyre az angol nyelvű szakirodalom a new public health magyarul új közegészségügy vagy népegészségügy kifejezést alkalmazta. Ezt a mozgalommá vált újfajta gondolkodásmódot az a felismerés táplálta, hogy az egészségi állapot meghatározásában, a betegségek kialakulásában nemcsak egyéni genetikai, biológiai és külső természeti tényezők pl.

E haláloki változások hátterének feltárására intenzív kutatások indultak, amelyeknek nagy lendületet adott Ancel Keys amerikai kutató ben közölt hipotézise. Eszerint a táplálékkal a szervezetbe jutó zsírok a plazma koleszterinszintjének emelése révén atherosclerosist okozhatnak, így azon betegségek gyakorisága, amelyeknek az atherosclerosis rizikófaktora, a táplálkozás megváltoztatásával csökkenthető.

Az elméletet a következő évtizedek kutatásai sokszorosan igazolták; elegendő itt csak a legismertebbé vált Framingham-tanulmányt említeni. Hasonló jelentőségű volt Richard Doll és Richard Peto angol kutatók vizsgálata a dohányzás és a tüdőrák közt fennálló oki kapcsolat bizonyítására. Más kutatások az iskolai végzettségnek, az anyagi helyzetnek és egyéb, nem biológiai tényezőknek a krónikus nem fertőző betegségekkel kapcsolatos kockázati szerepét mutatták ki.

A halálozás csökkenésének és így a népességszám növekedésének legvalószínűbb okaként McKeown a táplálkozás, az ivóvízellátás, illetve a higiénés körülmények javulását feltételezte. A fenti kutatási eredmények mellett kiemelkedő jelentőségű volt az akkori kanadai egészségügyi miniszter, Marc Lalonde ben közzétett jelentése a kanadaiak egészségi állapotáról, amely többek közt azt állította, hogy az idő előtti halálozások nagy része megelőzhető, de elsősorban nem az egészségügy és az egészségügyi szolgáltatások bővítése révén mert nem ezek a legfontosabb meghatározói a népesség egészségi állapotánakhanem az életmód és egyéb környezeti tényezők előnyös befolyásolásával.

E tudományos kutatási eredmények és az egészség új megközelítése eredményezte az egészségfejlesztés kibontakozását, amelynek első nemzetközi konferenciáját ban rendezték a kanadai Ottawában. Ennek záródokumentuma, az Ottawai Karta a mai napig érvényes módon, alapdokumentumként rögzíti az egészségfejlesztés definícióját és alapvető tevékenységeit.

Az Ottawai Karta A Karta megfogalmazása szerint az egészségnek vannak bizonyos alapfeltételei, úgymint béke, lakás, oktatás, élelem, jövedelem, stabil ökológiai rendszer, fenntartható erőforrások, társadalmi igazságosság és egyenlőség, amelyeket az egészség javításához biztosítani kell.

E lista áttekintése önmagában is sugallja, hogy az egészség érdekében végzett tevékenység nem korlátozódhat az egészségügyre, miután e feltételek egyikének megteremtése sem tartozik az egészségügy kompetenciájába. Összefoglalásképpen tehát az egészségfejlesztés nemcsak az emberi egészséget meghatározó egyéni genetikai, biológiai, életmódbelivalamint a közeli és távoli társas kapcsolatokkal összefüggő közösségi tényezőket kívánja befolyásolni, hanem ezen túlmenően a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése a tágabb strukturális társadalmi, gazdasági, kulturális, közösségi, politikai tényezőket is, amelyek sokszor láthatatlan vagy nem nyilvánvaló módon, de gyakran az egyéni tényezőknél is nagyobb mértékben hatnak az egyének és a közösségek egészségi állapotára.

Az alábbiakban néhány gyakorlati példa és esettanulmány következik az egészségfejlesztési tevékenységek illusztrálására. Egészséget támogató politikai döntések és környezet Az országos és helyi hatáskörű törvények, rendeletek, határozatok, szerződések, egyezmények, megállapodások, kinevezések, megbízások stb.

Politikai döntések nyomán alakulnak az élelmiszerárak, az uszoda- és kerékpárút-építések, a gyógyszerek és dohánytermékek árai, a közintézmények kialakítására vonatkozó építési előírások, a közoktatásban elsajátítandó ismeretanyag, az egészségtantanárok és a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése létszáma, a túlórák szabályozása, és a sort még hosszan lehetne folytatni. E példákból is kitűnik azonban, hogy a politikai döntések alapvető befolyással vannak a mindennapi élet kereteire, és ezen keresztül mindannyiunk egészségi állapotára.

Az Ottawai Karta, ezt felismerve, az egészségfejlesztés tevékenységei közé sorolta a politikai döntések befolyásolását olyan módon, hogy a meghozandó döntések az egészség megőrzését és fejlesztését szolgálják. A politikát alakítókban tudatosítani kell, hogy döntéseik legtöbbjének következményei vannak az egészségre nézve, az egészségügyet érintő döntéseken kívül is, és el kell fogadniuk, hogy emiatt felelősséget viselnek a népesség egészségéért.

A különféle ágazatpolitikai döntések egészségre gyakorolt hatásának fontosságát, illetve az ezzel kapcsolatos dilemmákat illusztrálják a következő példák. Caries megelőzése az ivóvíz fluorozásával Az es évek elejére számos bizonyíték gyűlt össze arra vonatkozóan, hogy az ivóvízben lévő fluor koncentrációja és a caries prevalenciája közt összefüggés van.

Az Amerikai Egyesült Államokban a bizonyítékok áttekintése után a szövetségi egészségügyi minisztérium ben döntött arról, hogy nyolc városban közösségi intervenciós vizsgálat induljon az ivóvíz-fluorozás és a caries gyakorisága közti a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése feltárására. Manapság az USA lakosságának mintegy fele fogyaszt fluorozott ivóvizet. Emiatt Európa legtöbb országában nem vezették be az ivóvíz fluorozását így hazánkban sem.

A szakirodalom döntően a fluorozott fogkrémek használatának tulajdonítja, hogy az es évek óta a caries prevalenciája nemcsak az Amerikai Egyesült Államokban, hanem a fluorozott fogkrémek forgalmazását szintén bevezető Európában is lényegesen csökkent. Biztonsági öv használata a sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkentésére A közlekedési balesetek jelentőségét az adja, hogy a 25 éven aluli férfiak körében külső okokból köztük baleseti sérülésekből ered a legtöbb halálozás; a 25—64 éves férfi korosztályban pedig a külső okok szerepelnek a negyedik leggyakoribb halálokként.

Az ütközések alkalmával elszenvedett sérülések jelentős részének kivédésére alkalmas a bekötött biztonsági öv, amelynek modern, hárompontos változatát Niels Bohlin svéd mérnök találta fel ban. Ezt követően egyre több autógyár épített be biztonsági övet új modelljeibe, azonban csak néhány ország, mint például Japán, Új-Zéland és Svédország tette kötelezővé, hogy a forgalomba kerülő személygépkocsik mindegyike biztonsági övvel legyen felszerelve. Az Európai Unióban Ettől független, külön politikai döntést és jogi szabályozást igényel, hogy a miért nehéz a lányoknak leszokni a dohányzásról? öv használata ne csak ajánlott, hanem kötelező legyen, vagyis elmulasztása esetén jogi szankciókat lehessen a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése.

E szabályozás nagy változatosságot mutat a különböző országokban.

Dr. Tamasi Őszintén - Dohányzás leszokás, de hogyan utána?

Magyarországon óta az első, óta a hátsó üléseken is kötelező a biztonsági öv használata azon személyautókban, ahol az fel van szerelve; az Európai Unióban óta kötelező a felszerelt biztonsági övek használata.

Az Amerikai Egyesült Államokban azonban jelenleg sincs olyan jogszabály, amely a beszerelt biztonsági öv kötelező használatát írná elő. Munkavédelmi szabályozások A politikai döntések és az egészség szoros kapcsolatát jól példázzák a munkakörülményekre vonatkozó szabályok. Angliában ban született az első törvény Factory Actamely textilüzemekben megtiltotta a 9 éven aluli gyermekek alkalmazását, a 9—13 év közötti munkások számára pedig napi 9 órában vagy heti 48 órában maximálta a munkaidőt.

Egyes fejlődő országokban a XXI. A munkaidő és a munkakörülmények törvényi szabályozása manapság is fontos eszköze a dolgozók egészségvédelmének; gondoljunk például a sugárzásveszélyes munkakörökben dolgozók munkaidő-kedvezményére, a meleg munkahelyeken dolgozók kötelező védőital-ellátására, vagy az újabbak közül a folyamatosan számítógéppel dolgozók számára előírt óránként 10 perces pihenőidőre. Jogi szabályozás politikai döntés híján a dolgozók kiszolgáltatottá válnak a tulajdonos vagy az üzemeltető profitmaximalizálást célzó, az emberi egészség megőrzését általában nem szolgáló elvárásainak.

A dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése politikai döntések befolyásolásának egyik legfontosabb módja az egészséghatás-tanulmányok készítése és közzététele, amelyek célja bizonyos politikai döntések, illetve döntési alternatívák egészségre előre láthatóan gyakorolt hatásainak elemzése, és a várható kimenetek felvázolásával a döntéshozók segítése az optimális megoldás kiválasztásában.

Az alábbi esettanulmány jól illusztrálja az egészséghatás-elemzések jelentőségét.

a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése szó a dohányzásról való leszokáshoz

Egészséghatás-vizsgálat az Európai Unió közös agrárpolitikájáról Svédországnak az Európai Unióhoz ben történt csatlakozását követően a svéd Nemzeti Népegészségügyi Intézet ban egészséghatás-elemzést készített az Egészségügyi és Szociális Minisztérium felkérésére az Európai Unió közös agrárpolitikájáról KAP.

A tanulmány a KAP négy elemét: a zöldségek és gyümölcsök, a tejtermékek, a dohánytermékek és az alkohol előállítására vonatkozó szabályrendszer hatását vizsgálta meg az egészségre.

Hallgatói dolgozatok (GYTK) - Böngészés - cím:

Az elemzés a zöldség- és gyümölcstermesztés szabályozására vonatkozó előírások megvizsgálásával arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Unió közös Nem leszokni a dohányzásról szabályrendszere akadályozza a zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelését, mert az akkori szabályok értelmében a zöldség- és gyümölcstermesztésre fordított 1,5 milliárd euró mintegy felét az a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése termékek megsemmisítésére költötték csak azért, hogy a fogyasztói árak magasak maradjanak.

Az elemzés megállapításai szerint a szabályozás a magas árak fenntartásával különösen hátrányos volt az alacsony jövedelmű fogyasztókra, így jelentősen akadályozta a méltányosság érvényesülését, és szükségtelen egészségügyi kiadásokat generált.

Az elemzés szerint a zöldség- és gyümölcstermelés és -forgalmazás szabályozásának akkori rendszere lényegében a szegényebb mediterrán országoknak nyújtott szociális támogatást szolgálta. Az elemzés közzététele után az Unióban megindult a KAP rendszerének felülvizsgálata, amelynek eredményeként ben, ban és a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése is lényegi változtatásokra került sor.

A közösségek tevékenységének erősítése Mintegy évvel ezelőtt 120 módszer a dohányfüggőség kezelésére írta le először Politika című munkájában, hogy az ember társas lény, aki saját hasznát, biztonságát keresve más emberekkel társul, és közösségeket hoz létre.

A közösség védelmet nyújt az egyének számára, akik ezért az előnyért cserébe tudatosan hajlandóak bizonyos korlátozásokat elfogadni, és a közösség fennmaradása érdekében tartózkodni olyan dolgoktól, amelyek annak felbomlásához vezetnének. A közösség azonban nem tudatosuló módon is alakítja tagjainak véleményét és cselekedeteit. E jelenségre Paul D.

A közösségnek ez a nem tudatos befolyásoló hatása áll a legkülönfélébb divathullámok, a tömeges kivándorlások vagy a tömeges tetszésnyilvánítás hátterében. Hatása az egészség kérdéskörében is igen erős, amit mindenki megtapasztalhat, aki speciális diétát próbál tartani jó étvágyú családban, vagy a dohányzásról akar leszokni olyan munkahelyen, ahol a kollégák jelentős része dohányzik. E hatás felismerésének eredményeként kaptak hangsúlyt a közösségi tevékenységek az egészségfejlesztő munkában.

A közösség lehet egy iskolai osztály, egy munkahely dolgozóinak összessége vagy azon belül egy bizonyos részleg kollektívája, egy falu, de akár egy országrész lakossága is, tehát emberek egy csoportja, akik valamilyen szempontból közös jellemzőkkel bírnak.

Megelőző orvostan és népegészségtan | Digitális Tankönyvtár

A folyamat során az egészségfejlesztő szerepe abban áll, hogy megkeresse és motiválja a közösség azon tagjait, akik hajlandóak és képesek cselekvésre, a továbbiakban pedig elsősorban háttér-információkkal és módszertani tanácsokkal segítsen a közösségnek az önszervezésben. A közösségfejlesztés előnye, hogy segíti a helyi erőforrások kiépítését, megerősíti a közösség cselekvőképességét, és ezáltal csökkenti a függést a külső támogatástól. A közösségi megközelítés nagyon kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű emberi csoportokban is sikeresen működhet.

A a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése fejlesztésének első lépése a meglévő emberi és anyagi erőforrások a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése, amelyet a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése történik a célok meghatározása és az azok elérésére alkalmas tevékenységek megtervezése és kivitelezése.

A közösségfejlesztés módszertanának kiterjedt irodalma van. Az orvosnak, ha többnyire egyénekkel dolgozik is, nem miért dohányzom most abbahagytam a dohányzást felednie, hogy páciensei nemcsak individuumok, hanem kisebb-nagyobb közösségek például család, munkahely tagjai is.

A betegek életmódját, az orvossal való együttműködését ezek a közösségek döntően befolyásolják; nem egy esetben sikeresebb lehet az orvos, ha nemcsak a betegre, hanem a beteget befogadó közösségekre is megpróbál hatást gyakorolni. Erre különösen sok lehetősége van az alapellátásban dolgozóknak. Az Észak-Karélia Program A nemzetközi hírű Észak-Karélia Program Finnország keleti tartományában zajlott és közt a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése érdekében.

Előzménye az volt, hogy ebben a régióban igen magas volt a középkorú férfiak körében a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás, és a es évek elejére már számos tudományos bizonyíték gyűlt össze arra vonatkozóan, hogy e halálok szoros összefüggést mutat a táplálkozással, különösen a magas zsírtartalmú ételek fogyasztásával. A tartomány lakosságának képviselői a rendkívül magas szív- és érrendszeri halálozásról tudomást szerezve petíciót intéztek a kormányhoz, intézkedést követelve. A Finn Szívtársaság koordinálásával szakemberek és a lakosság képviselőinek bevonásával kiterjedt megbeszélések indultak a követendő stratégia felvázolására, amelynek elkészülte után felállt a program koordinációjára hivatott szervezet, és ben a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése a megvalósítása, amelyet különböző, a tartományban működő munkacsoportok hajtottak végre.

A program példaértéke részben az elért eredményekben, részben pedig abban rejlik, hogy igen összetett feladatokat valósítottak meg. Így például, mivel Észak-Karéliában hagyományosan az állattartás dominált a mezőgazdaságban, amelynek következtében a tartomány lakói körében igen jelentős volt a hús- és tejtermékek hús- és tejeredetű zsiradék fogyasztása, szükség volt a mezőgazdaság átszervezésére.

Ennek eredményeként a hagyományosan állattenyésztést folytató régióban meghonosították a bogyós gyümölcsök termesztését, amelynek következtében csökkent az előállított és elfogyasztott hús- és tejtermékek mennyisége, és nőtt a lakosság számára elérhető zöldség- és gyümölcsmennyiség.

Jelentős változások történtek az élelmiszeriparban: ekkoriban került sor a vajnál alacsonyabb zsírtartalmú, de ahhoz hasonló termékek, a margarinok tömeges előállítására és bevezetésére, valamint csökkentett só- és zsírtartalmú felvágottak forgalmazására.

  • Tizennyolcezer darabos hamis gyógyszerszállítmányt találtak a pénzügyőrök Röszkén egy szerb autóban - tájékoztatta a Nemzeti A
  • Leszokni a dohányzást ex film

Ezzel párhuzamosan országos kampány indult a dohányzás visszaszorítására és a táplálkozási szokások megváltoztatására; koleszterinszint-csökkentő versenyeket szervezteka szomszédos falvak között. Változásokat hajtottak végre az alapellátásban; a családorvosok és körzeti ápolónők egészségi állapotfelmérésre invitálták a lakosságot, amelyet követően a rászorulókat kezelésbe vették, a kockázati tényezőkkel bírókat életmódtanácsokkal látták el, és rendszeres ellenőrzésre hívták vissza őket.

a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése középső szegycsont fájdalom

Az eredmények követésére 5 évenként felmérések történtek. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás az es fejenkénti 20 kg-ról re 50 kg-ra nőtt, a dohányzás a férfiak körében jelentősen csökkent.

Az Észak-Karélia Programot a mai napig világszerte a közösségi programok mintapéldájának tekintik. Életmódváltás Bősárkányban Az előzőnél jóval kisebb volumenű, de a háziorvosi gyakorlatban dolgozók számára követhetőnek tekinthető az a hazai kezdeményezés, amely Győr-Moson-Sopron megye Bősárkány nevű településén indult el.

A dohányzásról leszokás támogatása

A falu egyik lakosa, egy negyedik gyermeke születése után jelentős súlyfelesleget felhalmozó családanya kezdeményezésére indult el egy csoportos súlyfigyelő, kéthetes fogyókúrás program a település háziorvosának és védőnőinek közreműködésével.

A program résztvevőit a családanya toborozta hasonló korú és hasonló problémákkal küzdő sorstársai közül, akik előadásokat hallgattak a háziorvostól az elhízás következményeiről, diétás tanácsadást kaptak a védőnőktől, maguk pedig közös együttléteken cseréltek recepteket, tartottak ételkóstolót, szerveztek testmozgást igénylő kirándulásokat, és figyelték, biztatták egymást a diéta megtartására.

A program végeztével a résztvevők nemcsak a cél, a súlycsökkenés megvalósulását, hanem az együttlét, a közösség összetartó erejének megtapasztalását is nagy sikernek értékelték, és a kéthetes programot a későbbiekben többször megismételték. Az egyéni képességek fejlesztése — egészségnevelés A magyar szaknyelvben különösen nagy a zűrzavar az egészségfejlesztés health promotion és az egészségnevelés health education közötti különbséget illetően. Az egészségnevelés az egészségfejlesztés egyik legfontosabb módszere, amely alatt olyan tudatosan létrehozott tanulási lehetőségeket értünk, amelyeknek célja az egészséggel kapcsolatos ismeretek, tudás és készségek bővítése és elmélyítése — vagyis az egyéni képességek javítása — annak érdekében, hogy az egyének és a közösségek egészsége javuljon, a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése irányban változzon.

Az egészségnevelés tehát, mint eddig, továbbra is rendkívül fontos, alapvető jelentőségű eszköze az egészségfejlesztésnek; ez utóbbi azonban az előbbin kívül más technikákat, tevékenységeket is alkalmaz, és mint azt korábban említettük, az egészségfejlesztés nemcsak az emberi egészséget meghatározó egyéni, magatartásbeli tényezőket kívánja befolyásolni, hanem ezen túlmenően azokat a strukturális és közösségi tényezőket is, amelyek gyakran az egyéni tényezőknél is nagyobb mértékben hatnak egyének és közösségek egészségi állapotára.

Előadás: How Milyen betegségeket okoz a dohányzás? repaired my own heart Hogyan javítottam meg a szívemet www. Írott dokumentum: Csontsűrűségmérés, ismeretterjesztő portálon pl. Tv-reklám: Reklámspot-ok, változatos, az egészséggel kapcsolatos témákban: www. Kommunikációs kampány: kampány a méhnyakrákszűrésen való részvétel fokozására.

A kiadvány további cikkei

Az Egészségügyi Minisztérium októbere és februárja között szervezett komplex kampányt tömegközlési eszközök bevonásával annak érdekében, hogy ösztönözzék a nők részvételét méhnyakrákszűrésen. A méhnyakrák populációs alapú, államilag finanszírozott szűrését ban vezették be hazánkban a a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése és 65 év közötti nők körében, melynek keretében egyszeri negatív eredményű szűrővizsgálatot követően a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése történik a szűrés ismétlése.

A program indítását követő évben azonban az érintett korosztályba tartozó nők részvétele a szűrésben nem volt kielégítő. A kampány célja a behívott nők részvételi arányának ötven százalékra történő emelése volt. Ennek érdekében a Liliom elnevezésű program keretében a szűrővizsgálatról szóló behívólevéllel együtt egy a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése is kaptak az érintettek; a vizsgálaton megjelentek között egy személygépkocsit és tárgynyereményeket sorsoltak ki.

A kampány keretében a szűrésen való részvételre ösztönző televíziós és rádiós felhívásokat vetítettek, valamint sajtóhirdetésekben és óriásplakátokon is felhívták a figyelmet a megelőzés fontosságára. Az országos kampányt a megyékben helyi programok egészítették ki. A szűrésre a legtöbb nőt mozgósító orvos kétmillió forint értékű műszervásárlási utalványt nyert rendelője korszerűsítésére.

a dohányzásról való leszokás eredményes áttekintése leszokni asztmától

Az egészségnevelés módszertana A tanulási lehetőségek megtervezésénél figyelembe kell venni a tárgyalni kívánt témát, és azt is, hogy kiknek szól majd, vagyis kik alkotják a célközönséget. Ezek függvényében kell kiválasztani a kommunikációs csatornát; tehát hogy előadás, szórólap, tv-reklám vagy közösségi fórum szolgálja-e leghatékonyabban célkitűzésünk megvalósulását.

Belátható, hogy egy, a parlagfűirtás fontosságát hangsúlyozó üzenet más csatornát kíván, mint a fogamzásgátlás módszertanát tárgyaló és az arra szolgáló eszközök bemutatását is tervező tanulási lehetőség. Ez utóbbinál az sem mindegy, hogy szakiskolai tanulók vagy egyetemisták jelentik majd a célközösséget, hiszen a témával kapcsolatos háttérismereteik valószínűleg jelentősen eltérnek. E helyen nincsen mód az egészségnevelés módszertanának részletes tárgyalására, amellyel kapcsolatban számos forrás áll rendelkezésre magyar nyelven is.

Két szempontra azonban érdemes felhívni a figyelmet, mert azok minden, a betegek tájékoztatásában részt vevő egészségügyi dolgozó számára fontosak. Az egyik az a tény, hogy az információátadás hatékonysága alapvetően függ attól, hogy a befogadó fél az információ forrását mennyire tartja megbízhatónak és szavahihetőnek. A nagyközönség az információforrás hitelességéről kialakított véleményét rendszerint az alábbi négy tényezőre alapítja: 1.

Olvassa el is