Mit kódolnak a drogok a dohányzáshoz?

Szimpatika főoldal

A drogpolitikákról folytatott viták során mindig előkerül pár örökzöld logikai hiba a szigorításpártiak oldaláról — összegyűjtöttünk és elemeztünk néhányat Bevezetés A tudományos bizonyíték alapú evidence-based politikai döntéshozás ma már általánosan elfogadott alapelvnek számít az Európai Unióban attól függetlenül, hogy egészségügyről vagy szociálpolitikáról van-e szó.

A büntetőpolitikákkal szemben azonban ez az elvárás kevésbé a dohányzás leállításának leghatékonyabb és leggyorsabb módja, holott a kriminológusok már évtizedek óta hangoztatják, hogy azok hamis dogmákon alapulnak.

A büntetőjog elrettentő erejébe vetett hamis hit már a Ma a vita már régen túllépett kezdeti fázisán, amikor a néhány renegát legalizáció-pártit szimplán agyon lehetett hallgatni.

Latin-Amerikában egy sor államfő támogatja a drogtilalom alternatíváiról folytatott vitát, neves személyiségekből Globális Drogpolitikai Bizottság állt össze, akik világszerte kampányolnak a prohibíció ellen. A civil társadalom nemzetközi kampánya Count the Costs szintén arra irányul, hogy kezdjük el a vitát arról, hogy mik a nemkívánt következményei a drogellenes háborúnak.

Bár a Fehér Ház álláspontja ebben a kérdésben nem változott, ma már az USA elnöke is legitimnek nevezte a vitát. Nem véletlen, hiszen a Gallup közvélemény-kutatása szerint ben először kerültek többségbe azok az amerikaiak, akik a marihuánát a sörhöz és cigarettához hasonlóan szabályoznák.

mit kódolnak a drogok a dohányzáshoz?

A vita azonban parttalanná válhat, ha nincsenek olyan közös értékek és bizonyítékok, amelyeket minden a vitában részt vevő fél evidenciának tart és elismer. Így például el kell ismerni azt, hogy a tudományos bizonyíték jóval magasabb szintű meggyőző erőt képvisel, mint az anekdotikus élmény, vagy a viszonylag speciális csoport körében gyűjtött tapasztalat, esetleg ideológiai meggyőződés. A mit kódolnak a drogok a dohányzáshoz?

mit kódolnak a drogok a dohányzáshoz?

valójában nem dogmák gyűjteménye, hanem az ismeretekre való módszeres törekvés, kísérlet a saját elfogultságaink kiszűrésére a tapasztalatokból levont következtetések során. A vita során tehát minden félnek törekednie kell arra, hogy olyan állításokat kell fogalmazzon meg, amelyek bizonyos alapvető logikai szabályoknak megfeleljenek.

Szimpatika – Ugyanaz az oka az erőszakosságnak, mint az elhízásnak

A következő tanulmányban alapvető logikai hibákra kívánok rámutatni a drogtilalmat támogatók érvrendszerében, a teljesség igénye nélkül. Az elemzés célja nem a vita lezárása avagy eldöntése, hanem a vita színvonalának javítása.

A drogtilalmi enthüméma Enthümémaként avagy entimémaként tartja számon Arisztotelész az olyan szillogizmust, amely csak akkor érvényes, ha egy vagy több burkolt implicit előfeltevés szintén érvényes vele kapcsolatban.

 • Dóra A családi problémák hatása a fiatalok szerfogyasztására [1] A szerző arra keres választ, hogy kimutatható-e szignifikáns összefüggés a családi problémák, valamint az alkohol- és drogfogyasztás között a fiatalok különböző csoportjai kipróbálók, problémás szerfogyasztók, függők körében.
 • A családi problémák hatása a fiatalok szerfogyasztására | Pedagógiai Folyóiratok
 • A dohányzás olyan, mint az orosz rulett

Mivel ez az állítás hamis, ezért a szillogizmus konklúziója is hamis. Az enthüméma használatát két fő esetben figyelhetjük meg: ha a burkolt előfeltevést a beszélő magától értetődően igaznak tekinti, vagy ha a beszélő tudatosan megpróbálja azt sugallni, hogy az — egyébként megalapozatlan — burkolt állítás érvényes. Amikor azonban egy reklámban egy autót azzal próbálnak eladni, hogy egy szép meztelen mit kódolnak a drogok a dohányzáshoz?

 1. A Jelentés célja, hogy áttekintést adjon a gyermekek és fiatalok helyzetéről, s számba vegye az említett korosztály életkörülményeit, és a mindezen területekre vonatkozó legfontosabb kormányzati intézkedéseket.
 2. Nem sajnálom, hogy abbahagytam a dohányzást
 3. Ты это отлично знаешь.
 4. 3 éves dohányzás, hogyan lehet leszokni
 5. Milyen holdnapokon hagyja abba a dohányzást
 6. Hagyja abba a drogokat
 7. «Он уже хочет уйти.

fektetnek a motorháztetőjére, akkor azt a burkolt állítást sugallják a nézőnek, miszerint a reklámozott autó növeli a férfiak szexuális vonzerejét. Semmivel sem logikusabb a drogtilalmi enthüméma, mint a következő: Nagyobb premissza: A szemölcs rossz dolog.

Drogok és hatásaik: LSD, Fű, Kokain, Ecstasy -Garázsmenet 9. rész

Kisebb premissza: Szemölcs van az ujjamon. Konklúzió: Le kell vágnom fejszével az ujjamat.

Negatív szenvedélyek | Egészség- és Családvédő Országos Egyesület

Természetesen az állítás nem lehet igaz, mivel egyik burkolt állítás sem érvényes: a szemölcs nem feltétlenül okoz olyan károkat, amelyek súlyos műtéti beavatkozást igényelnek, ráadásul a szemölcstől való megszabadulásnak vannak jóval kevesebb véráldozattal járó formái, például lefagyaszthatom, esetleg szikével kivágathatom az orvosommal. Nyilvánvalóan ostobának tartjuk azt az embert, aki egy szemölcs miatt elővenné a fejszét.

Márpedig a drogtilalom logikája nagyon hasonló nyavalyáktól szenved: hamis, de mindenki által magától értetődőnek tekintett, népszerű burkolt állítások állnak mögötte, amelyeknek érvényességét a beszélő magától értetődőnek tekinti, vagy tudatos manipulációval próbálja sugallni. A marihuánával kapcsolatos diskurzusok egyik legjellemzőbb eleme napjainkban a marihuána veszélyességének kérdése.

Elsődleges oldalsáv

A diskurzusok résztvevői gyakran kiemelt hangsúlyt fektetnek arra, hogy vajon a marihuána használata okoz-e tüdőrákot, szkizofréniát, függőséget stb. Ilyen entimémákra bőven találunk példákat a sajtóban. Az egyik legeklatánsabb példát az Independent on Sunday c.

mit kell venni a dohányzásról

Jelen írásunkban azonban kizárólag a burkolt premisszákra és így a drogtilalmi érvelés logikai buktatóira összpontosítunk. Az Independent on Sunday nem ismerte fel, hogy az általa legnyilvánvalóbbnak tartott burkolt állítások érvényessége a legkétségesebb.

A prohibíciós logika sajátos logikai rövidzárlatot valósított meg, amikor az előbb felsorolt implicit állításoknak nem vizsgálta meg az érvényességét. Az előző hasonlattal élve: egy szemölcs kivágására azonnal fejszét ragadna. A paradoxon a következő: a kiskutya véletlen megharapja játszás közben a farkát. A fájdalomtól megdühödik és haragjában beleharap a saját farkába, amiért az ilyen fájdalmat okozott neki.

Dohányzás terhesség alatt - Tudástár

Erre persze ismét fájdalmat érez, mégjobban feldühödik, és megjobban beleharap a farkába. A kiskutya hibás logika vezette félre: P1: Aki fájdalmat okoz nekem, azt meg kell harapnom önvédelemből.

P2: A farkam fájdalmat okoz nekem.

mit kódolnak a drogok a dohányzáshoz?

K: Megharapom a farkamat. A drogtilalom működése során hasonló jelenséget tapasztalunk. Az egyre szigorodó büntetőjogi intézkedések hatástalanok maradnak a drogjelenség általános visszaszorításával szemben, ellenben egyértelműen növelik a társadalomnak okozott károkat óriási költségeik és a feketepiac hízlalása, az illegális drogok profitábilitásának fenntartása, a fogyasztók marginalizálása stb.

A drogtilalmi rezsim azonban nem úgy reagál, mint egy egészségesen működő társadalmi szabályozási szisztéma tenné megvizsgálná, hogy az eddig alkalmazott módszerek vajon hatékonyak, arányosak és szükségesek voltak-e, és vajon nem okoztak-e több kárt, mint amennyit megelőztek. A drogtilalom világában sosem kerül felülvizsgálatra az alkalmazott politikai eszközök természetének adekvátsága, hatékonysága az adott probléma kezelésében, ehelyett kizárólag az eszközök elégtelen, nem következetes alkalmazását teszik felelőssé a kudarcokért.

A nyitólapról ajánljuk

Ennek megfelelően ugyanazon eszközök még szigorúbb, még könyörtelenebb bevetésének szükségszerűségére következtetnek szigorúbb törvények, több rendőr, több börtön stb. Ez persze ismét csak újabb fiaskót termel, ami ismét alkalmat ad a rendszer működtetői számára, hogy az eszközök elégtelenségére hivatkozva még több pénforrás mozgosítását és a szabályozás további szigorítását, tökéletesítését szorgalmazzák.

Ha az emberi szervezet analógiájával élünk, csupán egy olyan hasonló jelenséget találunk, amely az Egész rovására öncélúan növekedik: a rákos daganat. A drogtilalom úgy burjánzik el a társadalomban, mint egy rákos daganat a testben. A drogtilalom természetesen áttételes daganat: társadalmunk más alrendszerei is rákos daganattá váltak, válhatnak, és a közösség érdekeire hivatkozva rátelepedhetnek magára a közösségre, alárendelve annak valós érdekeit az alrendszer fenntartásának illetve növelésének.

mit kódolnak a drogok a dohányzáshoz? orrspray teszt

Ezért szigorúan tiltani kell az Ecstasy fogyasztását. A heroin esetében a túladagolás, a HIV-fertőzés és a vénafertőzés kockázatát szokták hangsúlyozni — holott tudjuk, hogy ezek a kockázatok minimálisra csökkenthetők legális orvosi felírás esetén, és a heroinhasználó viszonylag egészségesen megérheti az idős kort, amennyiben nem szembesül az illegállis beszerzéssel járó életforma nehézségeivel, a marginalizációval és a stigmával.

Attól, hogy egy jelenség közvetlenül megelőz egy másik jelenséget, még nem biztos, hogy a kettő között oksági kapcsolat van.

 • Addictus Függőség Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk.
 • A dohányzás olyan, mint az orosz rulett
 • Dohányzás és a genom kölcsönhatása A dohányzás az egyik legjobban mérhető, erős hatású környezeti faktor, amellyel kapcsolatban számos eredmény áll rendelkezésre genetikai és genomikai vonatkozásban is.
 • Leszokni a dohányozást káros
 • Genetika és genomika | Digitális Tankönyvtár
 • Nasivin classic orrspray
 • Genetika és genomika | Digitális Tankönyvtár

Az egybeesés lehet puszta véletlen eredménye, esetleg mindkét eseményt ugyanarra a közös okra lehet visszavezetni. Ez a logikai hiba jellemző eleme volt a kora újkori boszorkányvádaknak: a szomszédok közötti konfliktust az egyik fél lebetegedése követte, akkor azt az ellenfél átkának vagy gonosz praktikáinak tulajdonították non causa pro causa.

Ha egyidejűleg jelent meg egy idegen a faluban és történt egy lopás, akkor többnyire az idegent vádolták lopással cum hoc, ergo propter hoc. A marihuánával kapcsolatban a as évektől egészen napjainkig gyakran megjelenik a bulvársajtóban ez az érv.

Így például Harry J.

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra.

A puszta korrelációból kauzális kapcsolatot kreált: azért követte el a bűntényt, mert marihuánát fogyasztott. Szörnyű gyilkosságokat írt így a marihuána számlájára, amelyeket elmebeteg bűnözők követtek el. Tipikusan ebbe a kategóriába tartozik a kapudrog-elmélet is: a legtöbb heroinista fűvel kezdte, tehát a fű heroinfogyasztáshoz vezet. Ha ezt az érvet közelebbről és főképpen a statisztikák tükrében vizsgáljuk meg, kiderül, hogy a legtöbb heroinfogyasztó alkohollal és dohányzással kezdte, és a fűszívók túlnyomó többsége pedig soha nem jut el a heroinig.

William F. Napjainkban leggyakrabban ismét a marihuána és az elmebetegség kontextusában jelenik meg: mivel a kutatásokból tudjuk, hogy a szkizofrének körében magas a marihuánahasználat előfordulása, ezenkívül a korai tinédzserkorban marihuánát használó fiatalok körében később némileg gyakrabban jelentkezik a szkizofrénia, a bulvársajtó azonnal oksági kapcsolatot feltételez. Holott a helyzet egyáltalán nem olyan egyértelmű, hiszen a marihuána sem nem szükségszerű, sem nem elégséges oka mit kódolnak a drogok a dohányzáshoz?

szkizofrénia kialakulásának.

ízületi fájdalom kilépés után a dohányzásról való leszokás abbahagyta a WC-bemenést

Jelenlegi tudásunk szerint bizonyos genetikai és környezeti tényezők együtthatása vezet a szkizofrénia kockázatának növekedéséhez, a környezeti tényezők között pedig olyanok is találhatók, mint például a nagyvárosi élettér, a dohányzás vagy a korai gyermekkori traumák léte. Jellemző példát találhatunk a post hoc, ergo propter hoc érvelésre a hivatalos halálozási statisztikákban is.

Az alkohol génekre gyakorolt hatása a központi idegrendszerben A kutatók ma már tudják, hogy az alkohol képes megváltoztatni a gének működését az agyban.

Olvassa el is