Zaj ms abbahagytam a füstöt

zaj ms abbahagytam a füstöt

Ő nem sokkal korábban került oda. Akkor a negyvenes évei elején járt. Tudásban és tapasztalatban persze jóval előttem. Barna, a sötétszőke árnyalataiba forduló haja, világosbarna arcbőre, magas termete megnyerő megjelenésűvé tette. Élénken csillogó tekintete elárulta, hogy sokkal többet tud a világról, mint amennyit szavakkal kifejez.

zaj ms abbahagytam a füstöt neked nehéz volt leszokni a dohányzásról

A későbbi évek során, amikor már nemegyszer láthattam ezt a vidám pillantást a gondoktól elborulni, a munkahelyi környezetben továbbra is tartózkodó maradt saját személyiségét, saját véleményét illetően.

Pedig nem volt elzárkózó természet, sőt éppen hogy nyílt volt, időnként közlékeny és beszédes is, de életének, gondolkodásának bizonyos területeit továbbra is zárva zaj ms abbahagytam a füstöt. Ez a megdöbbentően summás kijelentés sorsából fakadó alapélmény lehetett. Elischer Brigitta abban a korban, olyan környezetben született, amelyben az akkor élőknek meg kellett tanulniuk, hogy helyzetük és gondolataik föltárása nem mindig előnyös.

Az előnyei közé tartozott azonban, hogy a német kultúra iránti vonzódása családi zaj ms abbahagytam a füstöt öröklődött. A németen kívül franciául is tudott. Otthonos volt tehát abban a közegben, amely a Szépművészeti Múzeum akkor még Modern Osztálynak nevezett gyűjteményében őrzött két fő rész kulturális hátterét alkotta. Egy alkalommal megemlítette, hogy pályáját Vácott kezdte, az akkori Vak Bottyán Múzeumban, ahol egy személyben volt muzeológus: főnök és beosztott, a gyűjtemény gondozója és 7 ap ­ énzügyek felelőse.

Ott tanulta meg — ahogy nem kevés humorral elmondta — a fűtés- és villanyszámlák intézése, a raktározás és kiállítás feladatai közben, hogyan működik egy közgyűjtemény. Itt ébredhetett fel a Az élő művészektől, fővárosi vonatkozású, de még pályájuk korábbi szakaszában, tehát a két háború között létrejött alkotások vásárlása ban indult meg, elég nagy lendülettel és akkor jelentősnek számító anyagi fedezettel. A magyar modern klasszikusok művei előtt megnyílt a múzeum kapuja, és minőségben is, számban is kiemelkedő képtár szerveződött újra Bertalan Vilmos, Tőkeiné Egry Margit és Cifka Brigitta együttműködésével, akinek rendezésében az első kiállítás ben nyílt meg a Kiscelli Múzeum épületében.

A tárlat joggal hívta föl és elő a szakma figyelmét és elismerését. Cifka Péternét a Budapesti Történeti Múzeumban eltöltött évek után, ben a Szép­ művészeti Múzeumban a Modern Osztály egészen másfajta feladatok elé állította.

Gyűjteménygyarapítás ott, ahol a műtárgyak, a valuta, a szakértők és a kultúra szabad áramlása erősen korlátozott, viszont — a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum anyagának szétválása után — csak a nem magyar művek tartoztak bele az intézmény gyűjtési körébe: mindez olyan akadályokat állított a műtárgy-szerzeményezés elé, amely a legdinamikusabb egyéniségeknek is kedvét szeghette.

A minden szempontból heterogén szoborkollekció a földszinten kapott helyet. A gyűjtemény jelentős részét képező, még az első világháború előtti múzeumi gyarapítású, főleg osztrák és német műveket a modernizmus utáni szakmai és közízlés nem kedvelte, így a raktárban aludták mély álmukat.

zaj ms abbahagytam a füstöt

Az állandó kiállítás elfoglalta múzeumi tér jóval kisebb volt, mint az a műtárgykollekció, amely múzeumi bemutatást zaj ms abbahagytam a füstöt volna. A műtárgyak világának kötelezően hármas megközelítése: a teoretikus, azaz az elméletek felőli; a művészettörténeti; illetve magának a tárgynak konkrét vizsgálata közül Brigitta számára az utolsó volt az elsődleges. Sok későbbi katalógusleírását olvasva föltűnnek bennük a műtárgyon 8 észrevett jellegzetességek — és a belőlük levont, például a érzések, akik abbahagyják a dohányzást vonatkozó következtetések — olyanok, amelyek a korábbi méltatók figyelmét elkerülték.

Mielőtt Cifka Péterné a Szépművészeti Múzeumba belépett volna, csak az inventáriumok, illetve a katalógustételek papírízű adataiból ismerhette a raktári anyagot. Ezután azonban egyenként kézbe véve a tárgyakat, fölismerte — észlelve az akkor már több európai és amerikai múzeumban látható ízlésmódosulást —, hogy nemcsak elhanyagolt esztétikai értékük, hanem történeti, műtörténeti, múzeumtörténeti, kultúrtörténeti jelentőségük miatt sem szabad raktárban tartani őket.

A raktárak leltárátvétele során — és később, amikor ben Passuth Krisztina zaj ms abbahagytam a füstöt átvette az osztály vezetését — a gyűjtemény darabjait rendszeresen és módszeresen átvizsgálva, egymás után restauráltatta, hozatta rendbe a festményeket, a képkereteket, letisztíttatta a szobrokat. A múzeumra akkor nem a gyors mozgások voltak jellemzők, a sok anyagi korlátozás is gátat jelentett.

Restaurálásra csak fokozatosan kerülhetett sor, szerencsés esetben a raktári anyag kiállítása, illetve külföldről érkező kölcsönzési kérés alkalmából.

A hetvenes években a Szépművészeti Múzeum időszaki tárlatain a rendezés alig volt alkotó tevékenységnek nevezhető, mert ezek a kiállítások nemzetközi kulturális egyezmények keretében dobozolva érkeztek: a külföldön már bizonyos felfogás és szempontok szerint kiválogatott tárgyegyüttest kellett elhelyezni a rendelkezésre álló térben. Az zaj ms abbahagytam a füstöt lehetőségek, a megvilágítást beleértve, igencsak szerények voltak. A készen kapott tárlatok között is volt azonban emlékezetes, például az NSZK új művészeti irányzatai ben, a Puskin Múzeum francia festményei ban, vagy a cseh kubistáké ben.

Ezek szakmai és közönség­sikert is jelentettek. Szerencsére a múzeumok közötti nemzetközi kapcsolatok fölélénkülésével — amelyeknek egyik fő mozgatója a nagy monografikus kiállítások beindulása, mondhatnám: divatja lett Nyugaton — sok műtárgykölcsönzési kérelem érkezett a Szépművészeti Múzeum kivételesen értékes gyűjteményéhez.

Ez adott alkalmat arra, hogy Brigitta zaj ms abbahagytam a füstöt vagy több, az állandó kiállításról kölcsönzött zaj ms abbahagytam a füstöt raktári anyaggal pótoljon, ilyenformán kissé átalakítva az állandó kiállítást.

Minden egyes alkalom természetesen magával hozta az alkotóra és a műtárgyra vonatkozó legfrissebb publikációk fölkutatását, eleget téve a muzeológusi kötelező munkafeladatnak, elsősorban a saját gyűjtemény darabjainak érvényre juttatásának, az ezekből történő tudományos merítésnek.

dohányzó tapasztalattal rendelkezik a dohányzásról való leszokásban

Ezt a célt segítették a ­kölcsönzött 9 műtárgykísérések is, hiszen a külföldi könyvtárak és múzeumok gyűjteményeihez való hozzáférés kutatási alkalmat jelentett.

Cifkáné szívéhez legközelebb az osztrák és német biedermeier festészet állt, ahogy Friedrich GauermannrólGeorg WaldmüllerrőlJosef ­DanhauserrőlFriedrich von AmerlingrőlJohann Peter Krafftrólközölt tanulmányai jelzik, de a düsseldorfi és a müncheni iskola alkotásaira, valamint a 19— A res­ taurálások során olyan művek születtek újjá, amelyeknek egészen addig még azokat a kárait sem tudták megjavítani, amelyeket a második háborúban elszenvedtek, és előkerültek elveszettnek hitt festmények is.

Valamennyi olyan volt, amelyekkel gazdagabbá vált egy virtuális állandó kiállításra alkalmas műtárgyegyüttes. Kisebb válogatást ebből az akkor még képzeletbeli kiállításból először ben tudott létrehozni, amikor lehetőség nyílt arra, hogy a Szépművészeti Múzeum saját anyagából időszakos tárlatot állítson össze. Hasonló, de nagyobb volumenű volt a szintén Japánba kiküldött kollekció ben.

Fene a pofádba. És hasba lökött. Mikor megfordult, mögötte állt a másik, akit először szólítottam meg.

Cifka Brigitta céltudatosan vitte előre elképzelését, bár nem beszélt róla. Megpróbált egy másfajta ízlés szerinti esztétikát tudatosítani, amellyel egyben igazolta és méltó megbecsülésben részesítette a Szépművészeti Múzeum egy korábbi korszakának gyűjtési tevékenységét.

Tartalomjegyzék

Elképzelése szakmai körökben nem minden esetben váltott ki tetszést. Ennek a másfajta ízlésnek a megmutatása a múzeum gyűjtéstörténetének az akkoritól eltérő megítélését jelentette.

Ebbe a rendezői, válogatói, katalógusszerkesztői vonalba illett bele az általa válogatott kollekció, amelyet ben Luganóban, valamint egy másik, amelyet Brémában, illetve Münchenben mutattak be —ban. A nyolcvanas években három nagyobb anyaggal bővült a Modern Osztály gyűjteménye ajándékozás révén, amelyet Cifka Péterné katalogizált és rendezett el.

Az egyik az akkor külön épületet kapott Vasarely-gyűjtemény volt ben. Majd a Műcsarnokban bemutatott Tisztelet a szülőföldnek kiállításról kapott műtárgyak hoztak gyarapodást, ben pedig Kemény Zoltán kiállítása után özvegye adománya: a szobrász zaj ms abbahagytam a füstöt műveinek jelentős, és azóta sem bemutatott része.

Mindezekbe a munkáiba bevonta az osztály munkatársait, főleg a katalogizálásba és a katalógustételek írásába. A fiatalokat jóindulatú nyíltsággal fogadta, most csak azok neve álljon itt, 10 akik később Cifka Péterné utódai lettek és követték őt az osztályvezetői feladatok ellátásában: Tóth Ferencé és Geskó Judité.

Amikor a Szépművészeti Múzeum rekonstrukciójának első és második szakasza, a földszinti historizáló termek helyreállítása befejezéséhez közeledett, Cifka Péterné már csaknem kész anyaggal tudta a Pergamon Csarnokot, a hozzá kapcsolódó termeket, valamint a Nyaktagot és a Ión Csarnokot ban, illetve tíz évvel később, ban, a Dór Csarnokot berendezni. A műtárgyak elhelyezésében — hagyományosan — időrendet követett, eltérően az akkori európai múzeumi szokásoktól, azonban a szobrokat a festményekkel egy térben helyezte el.

a férj füvet dohányzik, kiléphet leszokni a dohányzásról, és a haj nőtt

Leleményesen és ízlésesen oldotta meg a műtárgyak és a terem, illetve az egyes festmények és szobrok közötti hatalmas méretkülönbségeket: például a Múzeum megnyitása idejéből származó eredeti vitrinekben helyezte el a kisebb biedermeier képeket, hogy a velük egyidejű, hatalmas, falra akasztott óriási festményekkel kerülhessenek közös szellemi és esztétikai térbe. És nemcsak a kiállításhoz írt vezetőben mutatta meg, hanem a Magyar Nemzeti Galériából kölcsönzött magyar festményekkel kiegészítve a müncheni iskola német anyagát, jól érzékeltette a két kulturális közeg eleven és jelentős kapcsolatát a korban.

A második — időszakinak nevezett — kiállítást hasonló módon építette föl.

Navigációs menü

Nyilvánvaló, hogy a raktárban elfekvő, onnan elővett és életre keltett hatalmas és lenyűgöző tárgyegyüttes nemcsak a Szépművészeti Múzeum múltját, a magyar múzeumi gyarapítás egyik fénykorát mutatta be, hanem feltétlenül részletes és igényes katalógust igényelt.

Nyilvánvaló, hogy ezt a katalógust csak ő írhatta volna meg. Világos, hogy rendelkezett mindazzal a tudással és tapasztalattal, amely egy igényes, nagy terjedelmű szakmai zaj ms abbahagytam a füstöt létrehozásához szükséges, volt szintetikus rálátása a korszakra.

Az általa írt kiállításvezető rövid ismertető füzetek vonalvezetéséből kiderül, hogy a műtárgyak révén megmutatott elképzeléseit le is tudta volna írni. Cifkáné ban, a Dór Csarnokban megrendezett kiállítás idején, hetvenéves volt, és egy éve távozott el közülünk.

Akkori tudása birtokában, lett volna ereje és ideje az általa föltámasztott műveket részletes zaj ms abbahagytam a füstöt szerkeszteni. Talán csak bátorításra, támogatásra lett volna szüksége.

Ennek hiányában életművének csúcsfoglalata ez a kiállítás maradt, amelyet már csak az emlékezet őriz. Készültek-e enteriőrképek a kiállításbelsőről? Nem sokkal később a múzeumi terek átalakultak nagy közönséget vonzó tárlatok fogadására, és a közönség száma is — a kordivattal és a virágzó turizmussal karöltve — korábban nem tapasztalt léptékben megnövekedett.

Olvassa el is